Du har vært innaktiv...


Besøklegen kunne ikke finne legekontoret. Verifiser adressen, eller velg legekontoret på https://www.besoklegen.no.Dersom du tidligere fant ditt legekontor her kan det hende at de nå tilbyr tjenester gjennom den nasjonale portalen helsenorge.no. Gå til denne nettsiden, logg inn og benytt selvbetjeningsløsningen der istedet.